یه پرسپولیسی واقعی ایمون زاید هست .

تیمش یک .. هیچ عقب بود .

دقیقه 90 و 95 دو گل تیمش رو زد .

و پیروزی تیمش رو به هادی نوروزی تقدیم کرد .

توی صفحه اینستاگرامش هم همیشه عکس 

پرسپولیس رو میذاره .

امیدوارم هر جا هست پیروز و سر بلند باشه .


perspolis منبع : perspolisایمون زاید
برچسب ها : تیمش ,ایمون زاید